Grøftekasse

Type Grøftekasse
Bruksområde Bygg og anlegg
Bredde 0,70m – 4,0m
Lengde 3,5 m
Høyde 2,4m – 5,0m
Vekt kg

Kjøreplate plast

Type Kjøreplate i plast
Bruksområde Bygg og anlegg
Bredde 1,0 m
Lengde 2,4 m
Høyde 0,02 m
Vekt  15kg

Kjøreplate stål

Type Kjøreplate i stål
Bruksområde Bygg og anlegg
Bredde 2,0 m
Lengde 2,0, 4,0 og 6,0 m
Høyde 0,03 m
Vekt   — kg

Kjørbro

Type Kjørebro i stål
Bruksområde Bygg og anlegg
Bredde 1,5 m
Lengde 8,0 m
Høyde 0,15 m
Vekt   — kg