Luftverktøy

Stolpebanker

Type Rhino PD 55
Bruksområde Stolper og påler
Rørdiameter 98 mm
Luftforbruk 1,9 m3/t
Drift Luft
Vekt 25 kg

Blåserør

Type Blåserør
Bruksområde Støv og snø
Lengde 150 cm
Luftforbruk 1,9 m3/t
Drift Luft
Vekt 2 kg