milø policy

Miljøengasjement: Akershus Maskinutleie AS forplikter seg til å være en miljøvennlig og bærekraftig organisasjon. Vi vil aktivt redusere vår påvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen til våre anleggsmaskiner og utstyr.

Klimaansvar: Vi søker kontinuerlig å redusere vårt karbonavtrykk ved å investere i moderne og energieffektivt utstyr. Vi fremmer og støtter tiltak for energieffektivitet, elektriske maskiner og redusert drivstofforbruk blant våre kunder. Vi deltar aktivt i bransjeinitiativer for å minimere klimapåvirkningen av våre operasjoner.

Miljøstyring: Akershus Maskinutleie AS vil oppfylle alle gjeldende miljølover og forskrifter. Vi forplikter oss til å redusere avfall og fremme resirkulering ved å implementere retningslinjer for riktig avfallsbehandling.  Vi evaluerer kontinuerlig vår leverandør kjede for å sikre at de deler våre miljøverdier og praksiser så langt det er mulig. 

Arbeidsmiljø: Vi prioriterer helse og sikkerhet for våre ansatte og kunder. Enhver operasjon skal gjennomføres på en måte som sikrer trygge arbeidsforhold. Akershus Maskinutleie AS forplikter seg til å gi nødvendig opplæring og ressurser for å sikre at alle ansatte er bevisste på og etterlever helse- og sikkerhetsstandarder. Vi vil regelmessig gjennomgå og oppdatere våre prosedyrer for å sikre at de er i tråd med gjeldende lovgivning og beste praksis innen arbeidsmiljø. 

Kontinuerlig Forbedring: Akershus Maskinutleie AS vil regelmessig gjennomgå og forbedre våre miljø- og arbeidsmiljøprestasjoner. Dette inkluderer å sette mål for å redusere miljøpåvirkningen og forbedre arbeidsmiljøet, samt rapportere på disse målene. 

Kommunikasjon: Vi forplikter oss til å informere ansatte, kunder, leverandører og samfunnet om våre miljømål og prestasjoner. Vi vil oppmuntre til aktiv deltakelse og tilbakemelding for å styrke vår innsats. 

Denne policyen er en levende dokumentasjon som vil bli regelmessig gjennomgått og oppdatert for å sikre relevans og effektivitet.